Veronika Zrubáková

Bakalářská práce

Společenská odpovědnost podniku

Corporate Social Responsibility
Abstract:
The subject of this bachelor thesis, titled “Corporate Social Responsibility” is an analysis of socially responsible actions of a small Slovak business in a marketing context. The work will focus on a business in the second-hand apparel market. Its first part is aimed at theoretical findings from the areas of socially responsible entrepreneurship, marketing, and the intersection of the two. In the …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Spoločenská zodpovednosť podniku“ je rozbor spoločensky zodpovednej aktivity malého slovenského podniku v marketingovom kontexte. Práca sa bude sústrediť na podnik pôsobiaceho v oblasti predaja noseného oblečenia. Prvá časť práce je zameraná na teoretické poznatky z oblasti spoločensky zodpovedného podnikania, marketingu, a prieniku oboch oblastí. V druhej časti je predstavený …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček
  • Oponent: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management