Jindřich ŠMIGURA

Bakalářská práce

Návrh dopravy demineralizované vody pro výrobní linky ELE Ledvice.

Project of demineralized water transport for production lines in power station Ledvice.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem potrubního řadu a vhodného typu čerpadel pro dopravu demineralizované vody z jímky čiřené filtrované vody do zásobních nádrží demivody pro zásobování jednotlivých výrobních bloků v Elektrárně Ledvice, ČEZ, a.s.. Jedná se o náhradu za současně používaná a nevyhovující horizontálně uložená ponorná čerpadla na dně jímky čiřené filtrované vody. Práce je rozdělena do čtyř …více
Abstract:
This baccalaureate work is concerned with project tubular system and suitable type pums for transport demineralized water from basin clarifier filtered waters to the storage tank Demi-waters for supply single production blocks in power station Ledvice, ČEZ, a.s.. Acts about compensation behind at the same time used and unsatisfactory horizontal saved submersible pumps out at elbows basin clarifier …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Soukup Josef

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta výrobních technologií a managementu
http://arl.ujep.cz/

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta výrobních technologií a managementu

Bakalářský studijní program:
Strojírenská technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.