Bc. Kateřina Sloupová

Bakalářská práce

Aproximace formulí v teorii bit-vektorů

Approximations of Bit-Vector Formulas
Anotace:
Bakalářská práce spočívá v přizpůsobení obecného rámce pro aproximace SMT formulí teorii nekvantifikovaných bit-vektorů. Aplikace principu popsaného ve zdrojové publikaci je provedena na teoretické i implementační úrovni. Práce zahrnuje rovněž experimentální srovnání výpočtů solveru Z3 bez aproximací a s nimi.
Abstract:
This bachelor thesis consists of an adaptation of a general approximation framework for SMT formulae to the theory of the quantifier-free bit-vectors. The application of the published principle is done on both theoretical and implementation level. The thesis contains also of experimental comparison of the Z3 theorem prover performance without approximations and with them.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Martin Jonáš
  • Oponent: RNDr. Jaroslav Bendík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky