Karolína KŘENKOVÁ

Bakalářská práce

Možnosti aplikace kompenzačních cvičení u dětí s mentálním postižením

Possible application of strengthening exercises for children with mental disorders
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je možná aplikace kompenzačních cvičení u dětí s mentálním postižením. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část definuje základní pojmy týkající se kompenzačních cvičení, duševních poruch, autismu a popisuje význam pohybových aktivit u osob s MP. Praktická část obsahuje soubor posilovacích cvičení pro děti s mentálním postižením. Každý cvik …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is the possible application of strengthening exercises for children with mental disorders. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part defines the basic concepts related to compensatory exercises, mental disorders, autism, and describes the importance of physical activities for people with disabilities. The practical part comprises …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Věra Knappová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘENKOVÁ, Karolína. Možnosti aplikace kompenzačních cvičení u dětí s mentálním postižením. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání