Bc. Veronika Brychtová

Diplomová práce

Životní styl uživatelů nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Lifestyle of users from low-threshold services for childern and youth
Anotace:
Magisterská práce se zabývá životním stylem uživatelů nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále NZDM). Teoretická část práce je zaměřena na problematiku spojenou se sociálními službami a následně se samotnými NZDM s ohledem na Českou republiku. Dále je definováno a blíže specifikováno období dospívání. V rámci toho je orientace směřována na období adolescence, které je stěžejní pro následný výzkum …více
Abstract:
The master´s theses deals with Lifestyle of users from low-threshold services for children and youth (hereinafter NZDM). Theoretical part of the work is focused on issue associated with social services and also NZDM itself having regard to the Czech Republic. Furthermore, there is defined and closely specified the period of adolescence which is crucial for subsequent research. Lifestyle term is also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta