Bc. Petr Šoukal

Diplomová práce

Systémy managementu kvality v projektové, výzkumné a vývojové činnosti

Systems management quality in design, research and development activities
Anotace:
Práce je zaměřena na proces návrhu a vývoje systému managementu kvality pro činnosti výzkumu, vývoje a projektování, jak jej vymezuje norma, neboť tyto činnosti jsou poněkud specifické a systém managementu kvality v uvedených oborech doposud převážně zaveden není. Teoretická část rozebírá účel, smysl a možnosti zavádění systému managementu podle normy ISO. Další části práce popisují stěžejní požadavky …více
Abstract:
“The thesis deals with the process of design and development of a quality management systems in research, development and design activities as defined by the standard, since these activities are rather specific and the quality management system has not yet been established in the aforementioned fields. The theoretical part is devoted to an analyses of the purpose, aims and possibilities of introducing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Karel Šotek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting