Theses 

Demografické aspekty pracovní udržitelnosti dotovaných zaměstnanců ve vybraných firmách – Bc. Kateřina Kučerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Kateřina Kučerová

Diplomová práce

Demografické aspekty pracovní udržitelnosti dotovaných zaměstnanců ve vybraných firmách

Demographic aspects of job sustainability in various companies

Anotace: Diplomová práce je orientována na problematiku sociální politiky se zaměřením na Aktivní politiku zaměstnanosti České republiky a také na možnosti finanční podpory těžko uplatnitelných pracovníků na trhu práce v kontextu demografických aspektů. Cílem je určit, zda demografické aspekty zaměstnanců podpořených nástrojem Společensky účelných pracovních míst ovlivňují jejich pracovní udržitelnost u stávajícího zaměstnavatele. Výsledky jsou zjišťovány pomocí metody dotazníkového šetření a korelační analýzy dle různých koeficientů podle typu vstupních dat. Od výsledků je očekáváno, že zodpoví výzkumnou otázku ohledně pracovní udržitelnosti zaměstnanců podpořených nástrojem Společensky účelných pracovních míst v souvislostech demografických ukazatelů.

Abstract: The Diploma thesis is focused on problems of social policy clued-up to an Active Employment Policy of the Czech Republic and also to possibility of giving financial support to employees who are hard to be employed in the labour market in context of demographic aspects. The aim is to indentify if demographic aspects of employees supported by the program Socially efficient workplaces are influencing its job sustainability with current employer. Results are finding out using questionary and correlative analysis through various coefficient according to preliminary data. The results are expected to answer the reaserch question about job sustainability of employees which is going to be supported by the program in context of demographic index.

Klíčová slova: sociální politika, Společensky účelná pracovní místa, ohrožené skupiny na trhu práce, Úřad práce, politika zaměstnanosti

Keywords: Employment Policy, Socially efficient workplaces, vulnerable groups in the labour market, Social Policy, Employment Department

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/58952 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 04:19, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz