Eva KREJČOVÁ

Bakalářská práce

Využití prvků vodního póla v plaveckém tréninku mládeže

Práce je k nahlédnutí na katedře TV - ul. Na Sádkách

The use of water polo exercise in youth swimming training\\
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zjištění, zda přidáním prvků vodního póla do plaveckého tréninku mládeže dojde k většímu zaujetí plavců a zároveň nedojde ke snížení výkonnosti bez ztráty kvality technického provedení. Tento cíl byl zjišťován pomocí experimentálního šetření, které probíhalo po dobu šesti týdnů. Plavci byli rozděleni do experimentální a kontrolní skupiny dle věku a výkonnosti. Experimentální …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to determine whether the addition of elements of water polo in a swimming training of youth will be more attracting for swimmers without reduction of performance or loss of technical sophistication quality. This target has been investigated by experimental investigation which has conducted for six weeks. The swimmers were divided into experimental and control groups …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Identifikátor: 20272

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Petra Krásová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KREJČOVÁ, Eva. Využití prvků vodního póla v plaveckém tréninku mládeže. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ap07sj ap07sj/2
16. 5. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
16. 5. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.