Bc. Milan Campr

Diplomová práce

Implementace evropských strukturálních fondů v ČR a jejich vzájemná komparace se zaměřením na zaměstnanost

Implementation of European structural funds in the Czech Republic and their mutual comparison with a focus on employment
Anotace:
Práce analyzuje implementace Evropských strukturálních fondů v programovém období 2007-2013 a 2014-2020. Zabývá se nejenom Evropskou hospodářskou a sociální soudržností, ale také nastavením programů Evropských strukturálních fondů, jejich prioritám a cíli v ČR v programovém období 2007-2013 a 2014-2020. Pozornost bude věnována trendům v implementaci Evropských strukturálních fondů v ČR, vývoji v zacílení …více
Abstract:
The work analyses the implementation of the European Structural Funds in the 2007-2013 and 2014-2020 programming periods. It deals not only with European economic and social cohesion, but also with the setting of the European Structural Funds programmes, their priorities and objectives in the Czech Republic in the 2007-2013 and 2014-2020 programming period. Attention will be paid to trends in the implementation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2021
  • Vedoucí: Ing. Mgr. David Sláma
  • Oponent: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.