Bc. Michaela Černá

Diplomová práce

Integrace Romů na Jesenicku

Integration of Romanies in a specific area
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo zodpovědět hlavní výzkumnou otázku „V čem se shodují a v čem se liší představy sociálně vyloučených Romů a sociálních pracovníků, účastníků inkluzivního programu, o integraci?“ Diplomová práce je zaměřená k tématu Postoje k sociálnímu vyloučení romské komunity na Jesenicku. Cílem této práce bylo zjistit a porovnat aktuální postoje sociálních pracovníků a sociálně vyloučených …více
Abstract:
The objective of this thesis is answer the main research question „what is the consensus and divergence in ideas of socially excluded roma and social workers, participants of the inclusive integration program?" The thesis is focused on a topic of feelings about social exclusion of roma community in Jeseník region. Its focus was to find out and compare actual feelings of social workers and socially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2014
  • Vedoucí: Dipl.-Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií