Radka PATOČKOVÁ

Bakalářská práce

Aproximace přechodových charakteristik využitím numerických metod

An Approximation of Step Responses Using Numerical Methods\nl{}
Anotace:
Práce byla vytvořena pro podporu předmětu Identifikace systémů, se zaměřením na aproximaci přechodových charakteristik. Důraz byl kladen na využití vhodných numerických metod.
Abstract:
The work was created as support of the object of Identification systems, with to view to approximation of step responses. Emphasis was given on application of available numerical method.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2013
Zveřejnit od: 13. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PATOČKOVÁ, Radka. Aproximace přechodových charakteristik využitím numerických metod. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.