Iveta Neprašová

Diplomová práce

Klasifikace signálu EEG - KNN klasifikátorem

Classification of EEG signal using KNN classifier
Anotace:
Předmětem diplomové práce je klasifikace EEG signálu. Samotné hodnocení EEG je bez jakého-koli programového vybavení velice náročný proces, a proto již bylo vyvinuto mnoho klasifikátorů, které umí vyznačit v záznamu významné události. Po zpracování teoretického rozboru problematiky byla vybrána metoda k-NN klasifikace, která je vhodná v situacích, kdy není známá žádná apriori informace o souboru dat …více
Abstract:
The aim of the thesis is EEG classification. Evaluation of the EEG recordings is very demanding process without any software. For this reason, several classifiers able to extract the significant features have been developed. After the theoretical analysis, a k-Nearest Neighbors (k-NN) algorithm was chosen as the method to be used in this thesis since it is suitable for the cases where no information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: Jitka Mohylová
  • Oponent: Richard Velička

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství

Práce na příbuzné téma