Bc. Simona Svobodová

Bakalářská práce

Volnočasové aktivity školní mládeže v Třebíči

Leisure Time Activities School Children in Třebíč
Anotace:
Bakalářská práce „Volnočasové aktivity školní mládeže v Třebíči“ pojednává o způsobu trávení volného času dětí a mládeže navštěvující první a druhý stupeň základní školy v Třebíči. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a analytickou. Teoretická část práce se zabývá definicí volného času, jeho funkcemi a faktory, které trávení volného času nejvíce ovlivňují. V této části jsou dále popsány organizace …více
Abstract:
Bachelor thesis "Leisure time activities school children in Trebic" deals with the ways of spending leisure time children and youung people attending first and second grade primary school in Trebic. The work is divided into two parts - theoretical and analytical. The theoretical part deals with the definition of leisure time, its functions and factors that leisure time most influence. This section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta