Ing. Petr Ševčík

Bakalářská práce

Strategické řízení v praxi veřejné správy (PŘÍPADOVÁ STUDIE)

Strategic management in public administration (case study)
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Strategické řízení v praxi veřejné správy (případová studie)“ je analyzovat stěžejní přínosy a problémové oblasti strategického řízení v Jihomoravském kraji. První kapitola vymezuje klíčové pojmy a vytváří tak vhodná východiska pro zbytek práce. Kapitola druhá se zaměřuje na strategické řízení v České republice ve správních reformách a obsahuje také legislativní vymezení této …více
Abstract:
The aim of the bachelor’s thesis “Strategic management in practice of public administration (case study)” is to analyse main benefits and problematic areas of the strategic management in the South Moravian Region. The first chapter defines the key terms and thus makes a suitable starting point for the rest of the thesis. The second chapter focuses on the strategic management in the Czech Republic in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. David Špaček, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Věra Karin Brázová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa