Bc. Michal Kudera

Master's thesis

Implementation and comparison of methods for pKa calculation

Implementation and comparison of methods for pKa calculation
Anotácia:
Rychlé a přesné modely pro predikci vlastností molekul jsou jednou z klíčových záležitostí moderního designu a vývoje léčiv. Jednou z nejvýznamnějších fyzikálně-chemických vlastností malých organických molekul a tedy i molekul potenciálních léků, je jejich disociační konstanta pKa. Tato práce využívá chemoinformatické metody QSPR modelů k vývoji predikčních modelů pKa fenolů, benzoových kyselin a anilinů …viac
Abstract:
Fast and reliable prediction of molecular properties is a key issue in modern drug design and development. One of the most important physico-chemical properties of small organic molecules, that are potential drug candidates, is the acidic dissociation constant pKa. This work aims to utilize chemoinformatical tools of quantitative structure property relationships (QSPR) modeling to predict the pKa values …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2013
  • Vedúci: doc. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Crina-Maria Ionescu, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Informatics / Information Systems