Theses 

Corporate identity společnosti Škoda Auto a.s. – Ing. Radim Havlišta

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Radim Havlišta

Bakalářská práce

Corporate identity společnosti Škoda Auto a.s.

Corporate identity of Škoda Auto Inc.

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou firemní identity společnosti Škoda Auto a.s. Nejprve se v teoretické části věnuje jednotlivým složkám, jako je například kultura, design, komunikace, které jsou charakterizovány v obecné rovině. Druhá část práce, praktická část je zaměřena na analýzu využití těchto složek v praxi. Zde jsou uvedeny konkrétní příklady použité pro jednotlivé složky. Na závěr je provedeno porovnání získaných teoretických znalostí s tím, jak jsou přeneseny a využity v praxi ve společnosti Škoda Auto a.s.

Abstract: This bachelor thesis analyses the corporate identity of the company ŠKODA AUTO as. At first, the theoretical part deals with the individual elements, such as a culture, design, communication, which are characterized in general. The second part of the thesis, the practical part, is focused on the analysis of the usage of these elements in practice. Here are mentioned specific examples used for each element. In conclusion, there is a comparison of theoretical knowledge with the usage of all elements in practice in society ŠKODA AUTO as.

Klíčová slova: Firemní identita, firemní kultura, firemní komunikace, firemní design, firemní produkt, marketingový mix, marketingová komunikace, Corporate identity, corporate culture, corporate communication, corporate design, corporate product, marketing mix, marketing communication.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 10:39, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz