Theses 

Vyučovací metody v práci učitele praktického vyučování – Mgr. Jan Kotala

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jan Kotala

Bakalářská práce

Vyučovací metody v práci učitele praktického vyučování

The teaching methods used by teachers of practical work

Anotace: Bakalářská práce „Výukové metody v práci učitele praktického vyučování“ pojednává o využití vyučovacích metod, které je možno aplikovat v odborném výcviku oboru instalatér. Bakalářská práce seznamuje čtenáře nejdříve s teoretickým pozadím praktického vyučování. Zde jsou představeny jednotlivé komponenty kvalitního vyučovacího procesu, které se do praktického vyučování promítají. Dále zde charakterizuji učení obor instalatér a to od samotného rozsahu oboru po uplatnění absolventa. Součástí práce je taktéž popis vhodných výukových metod, které mohou učitelé praktického vyučování ve své praxi využívat. Praktická část je zaměřena na strukturovaný popis konkrétní přípravy vyučovacího dne a výukové metody, které byly v praktickém vyučování oboru instalatér využity.

Abstract: The bachelor thesis “ The teaching methods in the work of teachers practical teaching discusses the use of teaching methods that can be applied in the professional training of plumber specialization. The bachelor thesis firstly introduces the reader with the theoretical background of practical teaching. Here are presented the individual components of quality teaching process, which is reflected in the practical teaching. Furthermore I characterize the teaching of plumber specialization from the very extend of the specialization till the employ of the graduate. The thesis also describes the suitable teaching methods that can teachers practice in their methods of practical teaching. The practical part is focused on the structural description of specific preparation of the teaching day with the teaching methods, which could be applied in the practical teaching of the plumber specialization.

Klíčová slova: Metody, učitel, pedagog, instalatér, charakter, osobnost, praktické vyučování

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jan Děcký
  • Oponent: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 20:28, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz