Theses 

Motiv moci v rané tvorbě Egona Hostovského – Bc. Pavlína Andresová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura

Bc. Pavlína Andresová

Bakalářská práce

Motiv moci v rané tvorbě Egona Hostovského

The motive of power in the early works of Egon Hostovský

Anotace: Tato bakalářská práce se věnuje dominantnímu motivu moci ve dvou raných textech Egona Hostovského, konkrétně v novele Ghetto v nich a v románu Danajský dar. Na základě postupné analýzy, jež se opírá o literárněvědné publikace, ukazuje, jakým způsobem motiv moci v textech funguje.

Abstract: This bachelor thesis focuses on the dominant motive of power in two early works of Egon Hostovský, particularly in the novella Ghetto v nich and the novel Danajský dar. On the base of progressive analysis, which is based on the publications of literary criticism, it illustrates how the motive of power works in the texts.

Klíčová slova: motiv moci, Egon Hostovský, raná tvorba, funkce, charakteristika, motive of power, early work, function, characteristics

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Vladimíra Derková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 16:11, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz