Bc. Pavlína Andresová

Bakalářská práce

Motiv moci v rané tvorbě Egona Hostovského

The motive of power in the early works of Egon Hostovský
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje dominantnímu motivu moci ve dvou raných textech Egona Hostovského, konkrétně v novele Ghetto v nich a v románu Danajský dar. Na základě postupné analýzy, jež se opírá o literárněvědné publikace, ukazuje, jakým způsobem motiv moci v textech funguje.
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the dominant motive of power in two early works of Egon Hostovský, particularly in the novella Ghetto v nich and the novel Danajský dar. On the base of progressive analysis, which is based on the publications of literary criticism, it illustrates how the motive of power works in the texts.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Vladimíra Derková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta