Ing. Marek KONVIČNÝ

Bakalářská práce

Publikační systém PubSys

Publication system PubSys
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vytvořením publikačního systému PubSys s využitím produktů a technologií firmy Microsoft. Publikační systém PubSys je serverovská webová aplikace, pracující s daty v relačním databázovém serveru a poskytující je co by webové stránky. Systém se chová jako elektronické noviny nebo časopis, kde autoři publikují články a čtenáři o nich diskutují.
Abstract:
The main emphasis of this bachelor thesis is to create a publication system PubSys with technologies of Microsoft firm usage. Publication system PubSys is a web sever based application, with data in relational database server working and providing them as a web pages. Behaviour of this system is like electronic news or journale, where articles makes public by authors and readers discuss about them …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2005
Identifikátor: 1523

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2005
  • Vedoucí: doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KONVIČNÝ, Marek. Publikační systém PubSys. Zlín, 2005. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 10. 06. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.