Bc. Kateřina Jahodová

Bakalářská práce

Optimalizace exprese 14-3-3 proteinů a charakterizace jejich termodynamických a strukturních vlastností

Optimization of 14-3-3 protein's expression and characterization of their thermodynamic and structural properties
Anotace:
Rodina 14-3-3 proteinů je skupina konzervovaných eukaryotických proteinů, které se významně podílejí na buněčných biologických procesech. Pro výzkumné účely jsou tyto proteiny exprimovány v bakteriálním kmenu E. coli. Tato bakalářská práce byla motivována nalezením optimálních podmínek exprese 14-3-3ζ proteinu s cílem získání co největšího výtěžku proteinu. Pomocí spektroskopie cirkulárního dichroismu …více
Abstract:
The 14-3-3 protein family is a group of conserved eukaryotic proteins that play a significant role in cellular biological processes. For research purposes, these proteins are expressed in bacterial E. coli strain. This bachelor thesis was motivated by finding optimal conditions of 14-3-3ζ protein expression in order, to obtain the highest possible yield of protein. Using circular dichroism spectroscopy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 7. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Adam Norek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta