Miroslav Vítek

Bachelor's thesis

Možnosti UAS a jejich využití v oblasti bezpečnosti ČR

UAS Capabilities and their Use in the Security of the Czech Republic
Abstract:
Tato bakalářská práce popisuje využití možností UAS v oblasti bezpečnosti České republi-ky. Mapuje současný stav provozu UAS ve státní sféře u Armády České republiky, Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky. V dalších kapitolách se práce zaobírá možným využitím současných prostředků těchto institucí pro řešení otázek vnitřní bezpečnosti, havárií, katastrof, monitorování …more
Abstract:
This bachelor thesis describes the use of the possibilities of UAS in the field of security of the Czech republic.It maps the current state of the operation of UAS in the civil sphere in Czech republic Army, Police of the Czech Republic and the Fire rescue corps of the Czech republic. In the following chapters it deals with possible use of the current resources of these institutions for addressing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Vítek, Miroslav. Možnosti UAS a jejich využití v oblasti bezpečnosti ČR. Uherské Hradiště, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe