Bc. Miroslav Moser

Diplomová práce

Počítačem podporovaná výuka zobrazovacích metod

Computer-added teaching of Descriptive Methods
Anotace:
Diplomová práce "Počítačem podporovaná výuka zobrazovacích metod" se zabývá vytvořením výukového software, který didakticky prezentuje Mongeovu zobrazovací metodu. Stěžejní částí této práce je CD s výukovým programem Mongeovy promítací metody, obsahující základy této metody, řešení základních úloh polohových a metrických, konstrukce základních těles a jejich řezů a fokální vlastnosti kuželoseček. Výukový …více
Abstract:
The thesis "Computer-added teaching of Descriptive Methods" deals with creation of education software which didacticly presents Monge's projection method. The principal chapter of this thesis is a CD with courseware of Monge's projection method which includes elements of this method, solutions of elementary exercises positionals and metrics, constructions of elementary solids and theirs sections and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Leni Lvovská, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy