Vojtěch Klán

Diplomová práce

Simulační model skladu

Simulation model of warehouse
Anotace:
Problematika práce je využití simulačních metod v podnikové praxi. Nejprve jsou vysvětleny skladové a simulační technologie použité v práci. Následně je převeden reálný podnikový sklad materiálu na počítačový simulační model. Hlavní část práce je věnována provádění experimentů na tomto modelu, které řeší reálné problémy ve skladu. V 1. experimentu se pomocí modelu hledá řešení, jak zkrátit čekání nákladních …více
Abstract:
The issue of the work is use of simulation methods in real situation. First part of thesis belongs to explanation of warehouse technologies and simulation techniques used in the work. Follows a transformation of real enterprise warehouse to computer simulation model. The main part is focused on experiments on this model which solves real problems in this warehouse. Target of first experiment is to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedoucí: Martin Dlouhý
  • Oponent: Martina Kuncová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48998

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum