MUDr. Petr Szturz, Ph.D.

Disertační práce

Nové diagnostické a léčebné metody u vybraných vzácných hematoonkologických diagnóz

New diagnostic and therapeutic methods in selected rare hematooncological diagnoses
Anotace:
Vzácná onemocnění jsou v prostředí evropské legislativy definována jako život ohrožující nebo chronicky invalidizující chorobné stavy s prevalencí nepřesahující 5 postižených osob na 10 000 obyvatel. Kromě nízké prevalence spojuje tato onemocnění nedostatek validních vědeckých poznatků a klinických studií, opožděné nebo nesprávné stanovení diagnózy a omezený přístup pacientů k adekvátní lékařské péči …více
Abstract:
In the European legislation setting, rare diseases are defined as life-threatening or chronic debilitating conditions with prevalence not surpassing 5 per 10 000. Apart from low prevalence, these disorders have in common lack of valid scientific knowledge and clinical studies, they are often late or incorrectly diagnosed and patients have limited access to adequate medical care. The main research objects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Onkologie (čtyřleté) / Onkologie

Práce na příbuzné téma