Boris Bittner

Bakalářská práce

Aktuální trendy v oblasti boje proti daňovým únikům na úrovni EU se zaměřením na směrnici ATAD a její implementaci do české legislativy

Current trends in the field of challenging tax evasion at the EU level with a focus on the ATAD directive and its implementation into Czech legislation
Anotace:
Bakalářská práce se zbývá tématikou agresivního daňového plánování na úrovni EU. V teoretické části práce je nejdříve stručně sepsán úvod do problematiky, který pojednává o vývoji jednotlivých inciativ v boji proti agresivnímu daňovému plánování na úrovní EU nebo OECD. V této části je také mírně představen projekt BEPS, z kterého částečně čerpala EU při představení vlastních pravidel. Následně se teoretická …více
Abstract:
The bachelor's thesis discusses the topic of aggressive tax planning at the EU level. The theoretical part of the thesis first briefly introduces the topic of development of individual initiatives in the fight against aggressive tax planning at the EU or OECD level. Furthermore, this section also slightly discusses the BEPS project, from which the EU drew in part when developing its own rules. Subsequently …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 2. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2020
  • Vedoucí: Savina Finardi
  • Oponent: Jana Tepperová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80929