Bc. Jakub Piskla

Diplomová práce

Strategic Analysis of the Branch of the Multinational Company

Strategic Analysis of the Branch of the Multinational Company
Anotace:
Cieľom tejto diplomovej práce je poskytnúť strategickú analýzu pobočky nadnárodnej spoločnosti. Teoretická časť sa zaoberá všeobecnými poznatkami o medzinárodných spoločnostiach, ich štruktúrou a spôsobmi vstupu na zahraničný trh. Neskôr sa práca venuje strategickému manažmentu, jeho procesu a čo je najdôležitejsie – strategickej analýze a jej postupu. Praktická časť je zameraná na predstavenie vybraného …více
Abstract:
The goal of this diploma thesis is to provide strategic analysis in a branch of the multinational company. Theoretical part discusses general knowledge about multinational companies, their structure and ways of entrance on the foreign market. Then it deals with strategic management, its process and most importantly, strategic analysis and its steps. Practical part is focused on introduction of selected …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta