Zdeňka Horčicová

Bakalářská práce

Činohra Davida Radoka

Drama Theatre of David Radok

Anotace:
Tato práce se zabývá činoherními inscenacemi režiséra Davida Radoka na českých scénách. Konkrétně se jedná o inscenace Odcházení v divadle Archa, Jak se vám líbí před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově se souborem Jihočeského divadla v Českých Budějovicích a Troilus a Kressida v Národním divadle v Praze. Práce nahlíží na tvorbu režiséra a popisuje ji ze čtyř různých aspektů, z nichž každému je věnována …více
Abstract:
The thesis deals with productions of the director David Radok on Czech stages. Specifically Leaving by Václav Havel performed in Archa theatre, As You Like It by William Shakespeare performed at Revolving Theatre in Český Krumlov by drama ensemble of the South Bohemian Theatre and Troilus and Cressida by William Shakespeare performed in National Theatre in Prague. The thesis analyses director?s work …více
 

Klíčová slova

Radok David 1954-

Klíčová slova

Národní divadlo v Praze

Klíčová slova

divadelní inscenace

Klíčová slova

divadelní režie

Klíčová slova

divadelní režiséři

Klíčová slova

Divadlo Archa
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2013
  • Vedoucí: Radmila HRDINOVÁ
  • Oponent: Marie BOKOVÁ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a) d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a) e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna