Bronislav Musil

Bakalářská práce

Redesign webových stránek a výuková webová aplikace skautského oddílu

Website Redesign and Educational Web Application for Boy-Scout Troop
Anotace:
Teoretická část práce se věnuje problematice současného vztahu skautingu a technologií, zejména postupu při návrhu skautských webů. Praktická část práce obsahuje redesign existujícího webu skautského oddílu. Součástí redesignu je také návrh a implementace webové aplikace. Aplikace hravou formou vzdělává v oblasti skautské výchovy. Praktická část je doplněna o návrh propagačních materiálů.
Abstract:
The theoretical part of this thesis deals with the problems of the present-day relationship between Scouting and technology, especially the procedure for designing Scouting webs. The practical part of the thesis presents a redesign of the existing web of a Scout troop. The redesign includes also the design and implementation of a web application. The application uses a playful form to provide education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2019
  • Vedoucí: MgA. Jana Malíková
  • Oponent: Mgr. Lukáš Pevný, Mgr. Pavol Ulbrich

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika