Bc. Patrik Jentsch

Diplomová práce

Environmentální a ekonomické aspekty rozvoje dopravní infrastruktury v ČR

Environmental and economic aspects of development of transport infrastructure in CR
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je objasnění fungování dopravní infrastruktury z ekonomického, ekologického a sociálního pohledu a s tím také související aktuální dění okolo pandemie virového onemocnění COVID-19. V první části této práce je objasněna historie dopravy od primitivních dopravních prostředků, přes zlomovou průmyslovou revoluci až po současnost. Kromě nejdůležitější silniční dopravy, které …více
Abstract:
The subject of this thesis is clarification of the transport infrastructure‘s function from the economic, ekological and social point of view and also it is focusing on closely related current pandemic events of COVID-19 illness. In first part this thesis is summarizing the history of transportation from primitive traffic devices through breaktrought era of industry revolution to present days. Besides …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa

Práce na příbuzné téma