Bc. Jana Bublanová

Master's thesis

Toponyma v Cestopise Bedřicha z Donína z počátku 17. století

The Toponyms in the travel Book by Bedřich from Donín from the Beginning of 17th Century
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá především lexikografickým zpracováním a analýzou toponym obsažených v Cestopise Bedřicha z Donína z počátku 17. století. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se věnuje vývoji české cestopisné literatury a vymezuje základní onomastické pojmy. Druhá část je zaměřena na zpracování a klasifikaci získaného materiálu. Toponyma jsou klasifikována především podle zeměpisných …viac
Abstract:
The Diploma thesis focuses on lexicographical elaboration and analysis of toponyms contain in the Book of Travels by Bedřich from Donin from the beginning of 17th century.The thesis is devided into two parts. The first part deals with the developement of the czech travel literature, and it presents fundamental onomastics terms.The second part is aimed at the elaboration and classification of gained …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedúci: prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Hana Borovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta