Bc. Vanda Hošeková

Bakalářská práce

Vliv LPS sinic vodního květu na buňky střevního epitelu

Effect of water bloom cyanobacteria LPS on intestinal epithelial cells
Abstract:
Cyanobacterial water bloom represents worldwide expanding ecological problem. One of the complications it causes are problems with the digestive system in people who came into the contact with it. Even though, it is called „cyanobacterial”, water bloom is formed also by the other organisms, especially by the heterotrophic bacteria. Together with cyanobacteria, these bacteria have similar structure …více
Abstract:
Sinicový vodný kvet predstavuje celosvetovo sa rozširujúci ekologický próblem. Jedny z komplikácií, ktoré spôsobuje sú problémy s tráviacim traktom u ľudí, ktorí s ním prišli do kontaktu. Napriek, prívlastku sinicový, je vodný kvet tvorený aj inými organizmami, najmä heterotrofnými baktériami. Spolu so sinicami majú tieto baktérie podobnú stavbu bunkovej steny, ktorej významnou súčasťou je endotoxín …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Lenka Šindlerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta