Bc. Tomáš Rys

Diplomová práce

Vliv marketingových nástrojů na efektivnost sportovního marketingu z hlediska komunikace klubu s veřejností

Marketing Tools and Their Impact on Sports Marketing Efficiency in the Perspective of a Club's Communication with the Public
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou marketingové komunikace hokejového klubu, doplněnou o vlastní doporučení. Teoretická část slouží k ucelení a pochopení klíčových pojmů marketingové komunikace, potažmo sportovního marketingu. Na základě těchto poznatků obsahuje praktická část analýzu prostředí a marketingového mixu klubu Rytíři Kladno. Tyto podklady tvořily následně základ pro navrhovaná doporučení …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the analysis of a hockey club marketing communication, supplemented with personal recommendation. The theoretical part sums up and explains the key terms of marketing communication, not to say sport marketing. The practical part, based on this knowledge, contains the analysis of environment and marketing mix of the sport club Rytiri Kladno. These findings also formed the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: PhDr. Petr Váňa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní