Bc. Tomáš Rys

Master's thesis

Vliv marketingových nástrojů na efektivnost sportovního marketingu z hlediska komunikace klubu s veřejností

Marketing Tools and Their Impact on Sports Marketing Efficiency in the Perspective of a Club's Communication with the Public
Abstract:
Diplomová práce se zabývá analýzou marketingové komunikace hokejového klubu, doplněnou o vlastní doporučení. Teoretická část slouží k ucelení a pochopení klíčových pojmů marketingové komunikace, potažmo sportovního marketingu. Na základě těchto poznatků obsahuje praktická část analýzu prostředí a marketingového mixu klubu Rytíři Kladno. Tyto podklady tvořily následně základ pro navrhovaná doporučení …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the analysis of a hockey club marketing communication, supplemented with personal recommendation. The theoretical part sums up and explains the key terms of marketing communication, not to say sport marketing. The practical part, based on this knowledge, contains the analysis of environment and marketing mix of the sport club Rytiri Kladno. These findings also formed the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Pavel Klička
  • Reader: PhDr. Petr Váňa

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní