Bc. Šárka Vondráčková

Diplomová práce

Rozpad posvátného baldachýnu? Proměna pojetí náboženství a sekularizace v díle Petera L. Bergera

The Collapse of the Sacred Canopy? The Transformation of the Concept of Religion and Secularization in the Work of Peter L. Berger
Anotace:
Tématem této práce je sledování možné proměny pojetí náboženství v moderní společnosti v díle Petera L. Bergera. Podle Bergera náboženství vzniká v každodenní interakci jedinců. Patří mezi tzv. symbolická univerza, jež poskytují zásadní interpretační rámce veškerých událostí v životech jedinců i celých společností. Taková universa Berger považuje za nejefektivnější nástroj legitimizace. Sociálně-konstruktivistické …více
Abstract:
This paper deals with possible changes in the concept of religion in modern society in the work of Peter L. Berger. According to Berger religion arises in the everyday interaction of individuals. It belongs among the so-called symbolic universes, which provide essential interpretative framework for all events in the lives of individuals and societies. Berger considers such universes to be the most …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filozofie / Religionistika

Práce na příbuzné téma