Tereza ČERNAJOVÁ

Bakalářská práce

Separace binární směsi oxidu uhličitého a methanu membránou obsahující iontovou kapalinu.

Separation of binary mixture containing carbon dioxide and methane by ionic liquid membrane.
Anotace:
Cílem této práce bylo testování čistě polymerní membrány a polymerních membrán s různými přídavky iontových kapalin pro separaci oxidu uhličitého z bioplynu. Čistě polymerní membrána byla připravena z polyvinylchloridu. Membrány s iontovými kapalinami byly taktéž připraveny z polyvinylchloridu a přídavku iontové kapaliny [emim][DCA] nebo [emim][Tf2N] Místo reálného bioplynu byla použita binární směs …více
Abstract:
The aim of this work was the experimental study of both membranes, namely neat polymer membrane and membrane containing ionic liquid. The potential carbon dioxide removal was studied by the prepared membranes. The carbon dioxide separation is necessary for the biogas purification. First membrane was prepared from polyvinyl chloride. The ionic liquid membranes contained polyvinyl chloride and the addition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zuzana Sedláková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNAJOVÁ, Tereza. Separace binární směsi oxidu uhličitého a methanu membránou obsahující iontovou kapalinu.. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.