Bc. Veronika ČERNÁ

Diplomová práce

Spiritualita v Evropě: Přechod od pohanství ke křesťanské duchovnosti u východních Slovanů.

The Spirituality in the Evropean context: The Relict Pagan in the now Slavonic spiritual christianity context.
Anotace:
Práce pojednává o původní pohanské víře u východních Slovanů v době před přijetím křesťanství knížetem Vladimírem roku 988 v Kyjevské Rusi. Do 9. století se toho o východních Slovanech ví poměrně málo. První zmínka o slovanském pohanství pochází z 6. století od byzantského historika Prokopia z Kaisareie. Letopisectví vzniká teprve v období christianizace, konkrétněji za vlády Jaroslava Moudrého, který …více
Abstract:
The main theme of this thesis is the original pagan faith of the Eastern Slavs in the period before the adoption of Christianity by Prince Vladimir of Kievan Rus' in 988. By 9th century is that of the East Slavs knows relatively little. The first mention of Slavic paganism comes from the 6th century by the Byzantine historian Procopius of Kaisareie. Annals arises only in the period of Christianization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eduard Neupauer, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNÁ, Veronika. Spiritualita v Evropě: Přechod od pohanství ke křesťanské duchovnosti u východních Slovanů.. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní studia / Evropská kulturní studia

Práce na příbuzné téma