Jana REJHOLCOVÁ

Bakalářská práce

Floristický výzkum okolí vodních nádrží vzniklých po těžbě hnědého úhlí v okrese Ústí nad Labem

Floristic research around water reservoirs formed after brown coal mining in the district of Ústí nad Labem
Anotace:
Hlavním cílem zadané bakalářské práce byl floristický výzkum a vyhodnocení diverzity druhů cévnatých rostlin vyskytujících se v okolí vodních nádrží vzniklých po těžbě hnědého uhlí v okrese Ústí nad Labem, který jsem prováděla v období 2012 až 2015. Na třech vybraných lokalitách (Chabařovice, Užín, Varvažov) jsem určila celkem 357 druhů cévnatých rostlin. Tato práce obsahuje také základní fyzickogeografickou …více
Abstract:
The main objective of this Bachelor thesis was a floristic research and evaluation of kinds diversity of vascular plants growing around water dams formed after brown coal mining in the district of Ústí nad Labem. The research was carried out from 2012 to 2015. At three selected localities (Chabařovice, Užín, Varvažov) I identified 357 kinds of vascular plants in total. This thesis also contains a basic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

REJHOLCOVÁ, Jana. Floristický výzkum okolí vodních nádrží vzniklých po těžbě hnědého úhlí v okrese Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta