Bc. Jan Kratochvíl

Diplomová práce

Grunty a demografie Rudíkova v 18. století.

Farms and demographics of Rudíkov in the 18th century
Anotace:
Diplomatická práce Grunty a demografie Rudíkova v 18. století, se zabývá převážně sociálními změnami a postavením obyvatel, hospodářskou a ekonomickou stránkou a celkovou historií obce.
Abstract:
Estates and demography of Rudikov in tne 18th century mainly deals with the social changes and status of population, economic crisis and economic aspects and general history of the village
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Karel Maráz, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Libor Blažek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta