Bc. Petr Málek

Bakalářská práce

Kvalita obytného prostředí v lokalitách městské řadové zástavby pro udržitelnost pohody bydlení

The quality of housing environment in the localities of city row housebuilding for the keeping of housing komfort
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kvality obytného prostředí v městské řadové zástavbě. Práce analyzuje negativní dopady stavebních úprav do soukromí obyvatel v řadových městských zástavbách. Formou případové studie je prozkoumán konkrétní případ ve sledované lokalitě a jsou vyhodnoceny postupy stavebního úřadu. Práce navrhuje soubor opatření a nástrojů, které umožní chránit soukromí ostatních …více
Abstract:
This bachelor's thesis is focused on the issues of the quality of living environment in urban terraced buildings. This thesis analyzes the negative impacts of building modifications on the privacy of inhabitants in urban terraced buildings. In the form of a case study, a specific example in a monitored locality is studied and the procedures of the Building Authority are evaluated. This thesis proposes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2021
  • Vedoucí: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.