Bc. Michaela Kučerová

Diplomová práce

Výuka anglického jazyka u žáků se specifickými poruchami učení a komparace přístupu k žákům v některých anglicky mluvících zemích

Teaching English to Students with Specific Learning Disabilities and Comparison of the Approaches in Czech and English School System
Anotace:
Práce je zaměřená na vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení především ve výuce anglického jazyka. Popis některých metod používaných při výuce anglického jazyka u náa a srovnání metod a přístupu používaného v zahraničí.
Abstract:
This diploma thesis targets on education of children with specific learning disabilities and on teaching English language to these children. It also describes the comparison of suitable teaching methods, for teaching English language which are used in our country and in English speaking courtiers.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Dana Brožová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta