Romana PYTELKOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče u klientů s roztroušenou sklerózou

Nursing care for clients with multiple sclerosis
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá komplexní ošetřovatelskou péči u klienta s roztroušenou sklerózou. Součástí teoretické části je charakteristika nemoci roztroušená skleróza, její diagnostika, léčba a ošetřovatelská péče, která zahrnuje edukaci pacienta s roztroušenou sklerózou. Není opomenuto ani téma řešení sociální problematiky u klientů s roztroušenou sklerózou. Praktická část je zaměřena na komplexní …více
Abstract:
This thesis deals with complex nursing care for clients with multiple sclerosis. Part of the theoretical part is a characteristic of multiple sclerosis disease, its diagnosis, treatment and nursing care that includes education of patients with multiple sclerosis. There is no topic omitted solving social problems for clients with multiple sclerosis. The practical part is focused on comprehensive care …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2011
  • Vedoucí: Bc. Martina Šellingová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PYTELKOVÁ, Romana. Ošetřovatelská péče u klientů s roztroušenou sklerózou. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 18. 08. 2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/