Bc. Linda Benschová

Diplomová práce

Romská menšina v kontextu sociální exkluze a inkluze

The Roma minority in the context of social exclusion and inclusion
Anotace:
Předkládaná magisterská diplomová práce pojednává o problematice romské menšiny, a to v jejím širším kontextu, přičemž důraz je kladen na sociální exkluzi a inkluzi této minority. Skládá se ze dvou hlavních částí: teoretické a empirické. Teoretická část se jednak zaměřuje na deskripci romské historie, rodinných vztahů, zvyklostí a tradic, ale také na popis specifik v chování a jednání této minority …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis is to analyze the issue of the Romany minority. The focus is on the social exclusion and inclusion of this minority. The thesis consists of two parts: theoretical and applied. The theoretical part is focused on the description of Romany history, family relationships, customs and traditions. This part contains also a description of the specific behavior of this minority …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta