Ing. Jana Modráčková

Diplomová práce

Zhodnocení významu indikátorů udržitelného rozvoje v rozvoji měst (na příkladu vybraného města)

Valuation of indikators importance sustainable development in town development (on choosen city)
Anotace:
První část diplomové práce se zabývá trvale udržitelným rozvojem, jeho historií, hlavní myšlenkou a koncepcí. Popisuje jakým způsobem je implementována strategie trvale udržitelného rozvoje a jak jeho principy přijímá Evropská unie a zvláště Česká republika. Dále se zabývá indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni, jejich definicí, výběrem, druhy a popisuje jaký význam má jejich sledování na …více
Abstract:
The first part of my thesis is aimed at sustainable development, its history, main ideas and concepts. It describes a way of strategy implementation of sustainable development and how the European Union and especially the Czech Republic accept its principles. Further the work deals with indicators of sustainable development at the local level, their definition, selection, kinds. Describes the importance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Modráčková, Jana. Zhodnocení významu indikátorů udržitelného rozvoje v rozvoji měst (na příkladu vybraného města). Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Ekonomika veřejného sektoru