Filip Sikora

Diplomová práce

Maskování SQL Server databáze se zaměřením na T-SQL kód

Masking of an SQL Server Database with Focus on a T-SQL
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o možnostech a způsobech maskování dat v relačních databázích. Následně také obsahuje popis implementace vlastního nástroje pro maskování dat přímo na úrovni relační databáze, konkrétně Microsoft SQL Server. Data v relační databázi ovšem nemůžeme pouze libovolně zamaskovat, je potřeba co nejpřesněji zachovat vzájemné vztahy mezi daty jednotlivých databázových tabulek …více
Abstract:
This diploma thesis documents options and ways of masking data in relational databases. It also contains implementation description of own tool for masking data directly on relational database level, specifically Microsoft SQL Server. However data in relational database cannot be just arbitrarily masked, it is necessary to keep mutual relations between data contained in database tables as close as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Radim Bača
  • Oponent: Peter Chovanec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika