Mgr. Michaela Adamcová

Diplomová práce

Alternativní formy zaměstnání, flexibilita pracovního trhu a flexicurity

Alterantive working arrangements, labour market flexibility and flexicurity
Anotace:
Cílem diplomové práce je snaha poukázat na problematiku flexibilizace trhu práce v podobě alternativních forem zaměstnávání. Trend flexibilizace je zde představen z perspektivy pracovní síly (konkrétně se jedná o klienty Centra podpory zaměstnanosti a Kluby ČR, o.p.s.). Autorka se v práci zaměřila na zkoumání postojů k alternativním formám zaměstnávání. V teoretické části práce jsou v první řadě vydefinovány …více
Abstract:
The aim of the thesis is to highlight the issue of flexibilization of labour market in terms of alternative forms of employment. The flexibilization trend is introduced from the perspective of labour (namely clients of Employment Support Centres and a Kluby ČR, o.p.s). The author of the work focused on exploring attitudes to alternative forms of employment. In the theoretical part, there are primarily …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální politika a sociální práce