Hana Hlobilová

Bakalářská práce

Pojetí smrti ve starší dospělosti: Role soužití s potomkem ve společné domácnosti

The concept of death in older adulthood: The role of coexistence with a descendant in a common household
Anotace:
Tato práce má za cíl zmapovat postoje ke smrti v období starší dospělosti v souvislosti se soužitím s potomky ve společné domácnosti. Základní kladené otázky byly, zda má soužití rodičů s potomky ve starší dospělosti vliv na pojetí smrti rodičů a zda se bojí smrti více jedinci, kteří již s potomky nežijí na rozdíl od těch, kteří s nimi stále sdílejí společnou domácnost. Práce se také zaměřuje na rozdíl …více
Abstract:
The aim of this study is to find out personal attitudes towards the question of death in older adulthood in context of living with own children in same household. Basic questions that were asked were such as if living of children with their parents has any impact on the question of death and if those who don’t live together with their children have stronger fear of death than those who still do. Work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Roman Hytych, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií