Bc. Veronika Bulínová, DiS.

Diplomová práce

Implementace informačního systému v podmínkách účetní a daňové kanceláře

Information system implementation in the environment of an accountant's practice'
Anotace:
Diplomová práce popisuje nové trendy v oblasti podnikových informačních systémů. Nabízí analýzu současného stavu této problematiky ve vybrané firmě a navrhuje postup implementace nového informačního systému pro tento subjekt včetně propojení se stávajícími firemními aplikacemi.
Abstract:
This thesis describes new trends in business information systems sphere. It presents analysis of actual state of this problematic in selected company and suggest implementation plan for new information system including connections to current company applications.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Kmec
  • Oponent: Ing. David Král, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting