Bc. Daniel Šimíček, Ph.D.

Diplomová práce

Studium sedimentů kontinentálního zalednění vybraných lokalit Osoblažska

Investigation of sediments of continental glaciation in selected localities of Osoblaha region
Anotace:
Diplomová práce se zabývá výzkumem kvartérních glacifluviálních sedimentů na území Osoblažska. V rešeršní části jsou shrnuty dosavadní znalosti o kvartérních procesech na Osoblažsku. Ve výzkumné části byly ve třech pískovnách provedeny dokumentace profilů, měření paleoproudových dat, zrnitostní rozbory, valounové analýzy, studium tvarů a zaoblení klastů a analýzy těžkých minerálů glacifluviálních sedimentů …více
Abstract:
The diploma thesis deals with research on the Quaternary glacifluvial deposits widespread in the Osoblaha region. Summary gives an up to date knowledge of Quaternary processes within the Osoblaha region. Documentation of outcrops, paleocurrent measurements, granulometry, clast provenance analyses, clast shape and roundness analyses and analyses of heavy minerals of glacifluvial deposits carried out …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta