Richard KLIMENT

Bachelor's thesis

A Comparison of the Systems of Tertiary Education in the UK and the Czech Republic

A Comparison of the Systems of Tertiary Education in the UK and the Czech Republic
Abstract:
The aim of this thesis is to compare systems of tertiary education in the Czech Republic and in the United Kingdom. The thesis provides information about characteristics, history, funding and types of tertiary education. The thesis consists of 4 chapters. After reading the thesis, the reader should be informed about common, mutual and different aspects of tertiary education in both countries.
Abstract:
Cílem této práce je porovnání systémů terciárního vzdělávání v České republice a Spojeném království. Tato práce obsahuje informace o charakteristice, historii, financování a typech institucích terciárního vzdělávání. Práce se skládá ze 4 kapitol. Po přečtení této práce by měl čtenář být informován o běžných, společných a rozdílných aspektech tericárního vzdělávání v obou zemích.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Zuzana Hurtová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KLIMENT, Richard. A Comparison of the Systems of Tertiary Education in the UK and the Czech Republic. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta