Richard KLIMENT

Bakalářská práce

A Comparison of the Systems of Tertiary Education in the UK and the Czech Republic

A Comparison of the Systems of Tertiary Education in the UK and the Czech Republic
Abstract:
The aim of this thesis is to compare systems of tertiary education in the Czech Republic and in the United Kingdom. The thesis provides information about characteristics, history, funding and types of tertiary education. The thesis consists of 4 chapters. After reading the thesis, the reader should be informed about common, mutual and different aspects of tertiary education in both countries.
Abstract:
Cílem této práce je porovnání systémů terciárního vzdělávání v České republice a Spojeném království. Tato práce obsahuje informace o charakteristice, historii, financování a typech institucích terciárního vzdělávání. Práce se skládá ze 4 kapitol. Po přečtení této práce by měl čtenář být informován o běžných, společných a rozdílných aspektech tericárního vzdělávání v obou zemích.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Hurtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLIMENT, Richard. A Comparison of the Systems of Tertiary Education in the UK and the Czech Republic. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta